can-ho-dich-vu-President-Suite-19.1-7

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin về những điều khoản và chính sách trên các trang của The One Saigon đều có thể được thay đổi. Quyền sử dụng của quí khách về những sản phẩm và dịch vụ đều phải do The One Saigon quyết định và chấp nhận.
 

2. Không Đảm Bảo

Những thông tin xuất hiện trên trang web này đều được cung cấp có điều kiện kèm theo nên The One Saigon sẽ không đảm bảo tính đầy đủ và hoàn toàn của những thông tin này. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ thừa nhận hay đảm bảo nào, bất kể là được tuyên bố rõ ràng hay mang tính ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các đảm bảo về quyền sở hữu, không vi phạm, tính chất thương mại hay sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào liên quan đến sự tồn tại, tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hay nội dung của trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được tải xuống từ trang web này bị nhiễm virus máy tính.
 

3. Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web có liên kết nào và sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào bất kể là trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, gián tiếp, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại mang tính hệ quả phát sinh từ việc quý vị truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang web này hay các trang web liên kết khác; hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các virus mà có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của quý vị hay bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, lợi tức, dữ liệu hay việc sử dụng. Quý vị phải chịu mọi rủi ro về việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web liên kết cũng như nội dung của trang web. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực theo luật quy định.
 

4. Cung Cấp Thông Tin

Mọi thông tin quí khách tự quyết định cung cấp cho The One Saigon thông qua trang web này sẽ thuộc quyền sử dụng của The One Saigon dưới mọi lý do. Khi quý khách cung cấp dữ liệu cho trang web này đã bao gồm việc thể hiện sự đồng ý trong sử dụng những dữ liệu đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc tính riêng tư về thông tin mà quí khách tự quyết định cung cấp thông qua trang web này.