1. Giới Thiệu

The One Saigon sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để làm tròn cam kết cung cấp một trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất cho khách hàng. Trong chính sách đang triển khai, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.
Là một trong những khách hàng hoặc bất kỳ người nào là đối tác kinh doanh của chúng tôi, quý vị hiểu rằng chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư Toàn Cầu.
 

2. Phạm Vi Áp Dụng Của Chính Sách Này

Chính Sách này áp dụng cho những thông tin cá nhân của khách hàng và những cá nhân là đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc đến công tác với chúng tôi và việc sử dụng những thông tin cá nhân đó dưới mọi hình thức.
 

3. Những Loại Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập

Thuật ngữ “thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của quý vị. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:
 • Tên, giới tính, chi tiết liên hệ tại nhà riêng và nơi làm việc, chức danh công việc, ngày sinh và nơi sinh, hình ảnh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu và thị thực của quý vị
 • Thông tin nghỉ lại của khách hàng, bao gồm các khách sạn quý vị đã ở, ngày đến và đi, hàng hóa và dịch vụ đã sử dụng, số điện thoại đã gọi và các bản fax cũng như nội dung và tin nhắn đã nhận
 • Chi tiết thẻ tín dụng, và chi tiết tài khoản và mọi thông tin cần thiết để thực hiện những yêu cầu đặc biệt (ví dụ như điều kiện sức khỏe cần có nơi ở hoặc dịch vụ đặc biệt)
 • Thông tin, phản hồi hoặc nội dung quý vị cung cấp về các ưu tiên marketing, trong các khảo sát hoặc chương trình khuyến mại.
Hầu hết thông tin cá nhân chúng tôi xử lý là thông tin mà quý vị hay người nào đó là đại diện của quý vị chủ động cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể phỏng đoán về quý vị dựa trên những thông tin khác quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc dựa trên quá trình trao đổi với quý vị của chúng tôi.
Chính Sách này cũng áp dụng đối với thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi nhận được từ một bên thứ ba, trừ khi quy định cụ thể trong chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba đó.
 

4. Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ một phần phù hợp thông tin cá nhân của quý vị để:
 • Cung cấp và tính phí phòng nghỉ tại khách sạn và những hàng hóa cũng như dịch vụ khác.
 • Cung cấp cho quý vị mức độ dịch vụ tốt hơn và theo yêu cầu của cá nhân hơn, bao gồm thông tin và dịch vụ từ một bên thứ ba.
 • Phản hồi các yêu cầu thông tin và dịch vụ, bao gồm các dịch vụ từ một bên thứ ba (như nhà hàng hoặc nhà cung cấp vận chuyển)
 • Thực hiện những nghĩa vụ giao kết với quý vị, bất cứ ai tham gia vào quá trình bố trí hành trình du lịch của quý vị (ví dụ như đại lý du lịch, nhóm tổ chức du lịch hoặc chủ lao động của quý vị) và các bên bán (ví dụ như công ty thẻ tín dụng)
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường, những cuộc khảo sát đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và chất lượng, hoạt động marketing trực tiếp và quảng cáo bán hàng;
 • Cung cấp vì sự an toàn và an ninh của nhân viên, khách hàng và khách công tác khác;
 • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ chung;
 • Đáp ứng những yêu cầu pháp luật và điều tiết;
 • Thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ mới.

5. Thay Đổi Chính Sách Này

Vì doanh nghiệp của chúng tôi không ngừng thay đổi, Chính Sách này cũng có thể thay đổi.