• English
  • Tiếng việt

The One

Trung tâm Quận I Sài Gòn, cũng là trung tâm tài chính ngân hàng, nguồn cảm hứng bất tận không bao giờ cạn với vẻ đẹp lung linh của sự huyền ảo, cuộc sống năng động sáng tạo. Con sông uốn khúc ở phía đông, chợ Bến Thành bên kia bùng binh và công viên 23/9, khu phố tây Bùi Viện, bến tàu, đường hầm và các cây cầu qua sông, nhà ga Metro trung tâm và nhà hát Thành phố. Ở chính giữa những nơi đó – The One Saigon.

1

số

Trung tâm Quận I Sài Gòn, cũng là trung tâm tài chính ngân hàng, nguồn cảm hứng bất tận không bao giờ cạn với vẻ đẹp lung linh của sự huyền ảo, cuộc sống năng động sáng tạo. Con sông uốn khúc ở phía đông, chợ Bến Thành bên kia bùng binh và công viên 23/9, khu phố tây Bùi Viện, bến tàu, đường hầm và các cây cầu qua sông, nhà ga Metro trung tâm và nhà hát Thành phố. Ở chính giữa những nơi đó – The One Saigon.


1
Căn hộ
số
1

số

Trung tâm Quận I Sài Gòn, cũng là trung tâm tài chính ngân hàng, nguồn cảm hứng bất tận không bao giờ cạn với vẻ đẹp lung linh của sự huyền ảo, cuộc sống năng động sáng tạo. Con sông uốn khúc ở phía đông, chợ Bến Thành bên kia bùng binh và công viên 23/9, khu phố tây Bùi Viện, bến tàu, đường hầm và các cây cầu qua sông, nhà ga Metro trung tâm và nhà hát Thành phố. Ở chính giữa những nơi đó – The One Saigon.


1
Giá cả
số

Mặt bằng
tầng điển hình